فیلتر در گروه : بیورر

براساس قيمت


 ‎16‎ کالا یافت شد.
 • 1
 • ترازو بیورر مدل JPS11
  رنگ:  زرد خردلی     
  گارانتی:  گارانتی 2 ساله آرمین درمان
                        
  میزان وزن قابل تحمل: 100 تا 200 کیلوگرم
  171000تومان افزودن به سبد خرید

  نظرات : 0

  تعداد رای : 0

  امتياز : 0.0

 • ترازو دیجیتال بیورر مدل GS420 - گارانتی آرمین درمان
  رنگ:  نقره ای
  گارانتی:  گارانتی 2 ساله آرمین درمان
                       
  مشخصات وزنی
   
  میزان وزن قابل تحمل: 100 تا 200 کیلوگرم
  228000تومان افزودن به سبد خرید

  نظرات : 0

  تعداد رای : 0

  امتياز : 0.0

 • ترازو بیور PS160

  انتخاب بر اساس رنگ:    سفید

  گارانتی:

  گارانتی 2 ساله آرمین درمان

  مشخصات فنی
  • اندازه گیری شاخص های سلامتی: ندارد
  • میزان وزن قابل تحمل: 100 تا 200 کیلوگرم
  179000تومان افزودن به سبد خرید

  نظرات : 0

  تعداد رای : 0

  امتياز : 0.0

 • ترازو بیورر GS42
  رنگ:  نقره ای         
  گارانتی:  گارانتی 2 ساله آرمین درمان   
                        
  مشخصات وزنی
   
  میزان وزن قابل تحمل: 100 تا 200 کیلوگرم
   
  198000تومان افزودن به سبد خرید

  نظرات : 0

  تعداد رای : 0

  امتياز : 0.0

 • ترازو بیورر مدل JGS22
  رنگ:  سفید   
  گارانتی:  گارانتی 2 ساله آرمین درمان     
                        
      
  مشخصات وزنی
   
  میزان وزن قابل تحمل: 100 تا 200 کیلوگرم
  144000تومان افزودن به سبد خرید

  نظرات : 0

  تعداد رای : 0

  امتياز : 0.0

 • ترازو بیورر GS39
  رنگ:  مشکی 
  گارانتی:  گارانتی 2 ساله آرمین درمان    
                        
   
  مشخصات وزنی
   
  میزان وزن قابل تحمل: 100 تا 200 کیلوگرم
   
  211000تومان افزودن به سبد خرید

  نظرات : 0

  تعداد رای : 0

  امتياز : 0.0

 • ترازوی دیجیتالی بیورر مدل JPS07

  انتخاب بر اساس رنگ:    سفید

  گارانتی:

  گارانتی 2 ساله آرمین درمان

  مشخصات فنی
  • اندازه گیری شاخص های سلامتی: ندارد
  • میزان وزن قابل تحمل: 100 تا 200 کیلوگرم
  136000تومان افزودن به سبد خرید

  نظرات : 0

  تعداد رای : 0

  امتياز : 0.0

 • ترازوی شیشه ای دیجیتالی بیورر GS20
  رنگ:  زرد     آبی      
  گارانتی:  گارانتی 2 ساله آرمین درمان  
                        
   
  مشخصات وزنی
   
  میزان وزن قابل تحمل: 100 تا 200 کیلوگرم
  132000تومان افزودن به سبد خرید

  نظرات : 0

  تعداد رای : 0

  امتياز : 0.0

 • ترازوی مکانیکی بیورر MS50
  رنگ:  سفید   
  گارانتی:  گارانتی 2 ساله آرمین درمان   
                        
            
  مشخصات وزنی
   
  میزان وزن قابل تحمل: 100 تا 200 کیلوگرم
   
  168000تومان افزودن به سبد خرید

  نظرات : 0

  تعداد رای : 0

  امتياز : 0.0

 • ترازوی مکانیکی بیورر مدل MS01
  رنگ:  آبی           سفید             
  گارانتی:  گارانتی 2 ساله آرمین درمان
                        
            
  مشخصات
   
  میزان وزن قابل تحمل: 100 تا 200 کیلوگرم
  85000تومان افزودن به سبد خرید

  نظرات : 0

  تعداد رای : 0

  امتياز : 0.0

 • ترازوی دیجیتالی بیورر GS27
   
  رنگ:     چند رنگ                                                                                                             
  گارانتی:  گارانتی 2 ساله آرمین درمان                                                       
                       
  مشخصات وزنی
   
  میزان وزن قابل تحمل: 100 تا 200 کیلوگرم
  184000تومان افزودن به سبد خرید

  نظرات : 0

  تعداد رای : 0

  امتياز : 0.0

 • ترازو بیورر BG42
  رنگ:  نقره ای
  گارانتی:  گارانتی 2 ساله آرمین درمان
                        
   
  مشخصات وزنی
   
  میزان وزن قابل تحمل: 100 تا 200 کیلوگرم
   
   
   
   
   
  ناموجود ناموجود

  نظرات : 0

  تعداد رای : 0

  امتياز : 0.0

 • ترازوی دیجیتالی بیورر مدل BG64 USB
  رنگ:  نقره ای
  گارانتی:  گارانتی 2 ساله آرمین درمان
                        
  مشخصات وزنی
   
  میزان وزن قابل تحمل: 100 تا 200 کیلوگرم
  ناموجود ناموجود

  نظرات : 0

  تعداد رای : 0

  امتياز : 0.0

 • ترازو بیورر مدل JBY80
  رنگ:  سفید
  گارانتی:  گارانتی 2 ساله آرمین درمان
                     
  مشخصات وزنی
   
  میزان وزن قابل تحمل: کمتر از 100 کیلوگرم
  ناموجود ناموجود

  نظرات : 0

  تعداد رای : 0

  امتياز : 0.0

 • ترازو دیجیتال بیورر مدل GS21
  رنگ:        
  گارانتی:  گارانتی 2 ساله آرمین درمان 
                        
      
  مشخصات وزنی
   
  میزان وزن قابل تحمل: 100 تا 200 کیلوگرم
   
  ناموجود ناموجود

  نظرات : 0

  تعداد رای : 0

  امتياز : 0.0

 • ترازو بیورر PS45 BMI
  رنگ:  سفید 
  گارانتی:  گارانتی 2 ساله آرمین درمان
                        
           
  مشخصات وزنی
   
  میزان وزن قابل تحمل: 100 تا 200 کیلوگرم
  ناموجود ناموجود

  نظرات : 0

  تعداد رای : 0

  امتياز : 0.0

 • 1
Close
Top